Akademia Przyszłości

EduPortal Testy diagnostyczne

Testy diagnostyczne on-line na zakończenie III roku nauki

 

Co należy zrobić, aby dobrze przygotować się do przeprowadzenia testów diagnostycznych na zakończenie III roku nauki?


Krok I
Aby uczniowie mogli przystąpić do testów diagnostycznych na zakończenie III klasy, szkoła musi uprzednio ww. testy zamówić. Zamówienie odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony e-testy.wsip.pl (szczegóły w instrukcji zamieszczonej poniżej).Bardzo prosimy o zamówienie testów do 17.05.2011 r. do godziny 12:00. Późniejsze zamówienie testu może wpłynąć na przesunięcie terminu rozpoczęcia pisania testów w szkole, a tym samym skrócenie czasu przeznaczonego na rozwiązanie wszystkich testów. Przypominamy również, że dostęp do testów otrzymacie Państwo następnego dnia od złożenia zamówienia.


Krok II
Uporządkowanie danych uczniów w systemie ant.wsip.pl np. przypisanie nazwisk uczniów, przeniesienie ucznia z jednej klasy do drugiej, usunięcie ucznia, który odszedł ze szkoły lub dodanie nowego ucznia. Sprawdzenia list uczniów w poszczególnych klasach w systemie można dokonać, korzystając z konta „dyrektorskiego” w zakładce „Klasy”. Dzięki temu będziecie mieć Państwo pewność, że wszyscy uczniowie będą mieli dostęp do testów.
W zakładce „Zarządzenie diagnozami” możecie Państwo również nadawać uprawnienia poszczególnym nauczycielom.
Po uporządkowaniu list, należy przypisać zamówione testy do poszczególnych klas. W instrukcji krok po kroku został opisany sposób przypisania klasom testów.


Krok III
W związku z tym, iż w poprzedniej edycji diagnoz nadal napotykali Państwo na trudności techniczne, bardzo prosimy o sprawdzenie na wszystkich komputerach, na których uczniowie będą rozwiązywali testy, możliwości przeprowadzenia testów on-line. W tym celu, podobnie jak w ubiegłym roku, został udostępniony dla Państwa w serwisie ANT test demonstracyjny. Przeprowadzenie testu próbnego pozwoli Państwu na przećwiczenie sposobu aktywowania testów, a uczniom na przypomnienie sobie pracy z testami on-line. Demo testu jest już dostępne.


Krok IV
Ostatnim krokiem, przed przystąpieniem uczniów do rozwiązywania testów, jest aktywacja testów (w zakładce „Zarządzanie diagnozami”). Bardzo prosimy o to, aby testy były aktywowane możliwie jak najpóźniej, najlepiej tuż przed rozpoczęciem rozwiązywania każdego z testów przez poszczególnych uczniów. Rozwiązanie takie pozwala na zminimalizowanie możliwości wglądu do testów przez uczniów przed wyznaczonym przez Biuro Projektu i/lub szkołę terminie. Sugerowane terminy aktywacji testów:

 

Test diagnostyczny on-line na zakończenie III roku z matematyki: od 21 maja od godz. 8:00,
Test diagnostyczny on-line na zakończenie III roku z nauk przyrodniczych: od 27 maja od godz. 7:00,
Test diagnostyczny on-line na zakończenie III roku z języka angielskiego – poziom zaawansowany: od 4 czerwca od godz. 7:00,
Test diagnostyczny on-line na zakończenie III roku z języka angielskiego – poziom podstawowy: od 4 czerwca od godz. 7:00.

Krok V
Przeprowadzenie testów diagnostycznych na zakończenie III roku nauki w gimnazjum. Terminy, w których będą dostępne poszczególne testy:
a) Test diagnostyczny on-line na zakończenie III roku z matematyki: od 21 (od godz. 10:00) – do 23 maja,
b) Test diagnostyczny on-line na zakończenie III roku z nauk przyrodniczych: od 27 – do 29 maja,
c) Test diagnostyczny on-line na zakończenie III roku z języka angielskiego – poziom zaawansowany: od 4 – do 6 czerwca,
d) Test diagnostyczny on-line na zakończenie III roku z języka angielskiego – poziom podstawowy: od 4 – do 6 czerwca.


Uwaga: W trakcie realizacji testów zostanie oddany do Państwa dyspozycji suport techniczny. Wszelkie pytania dotyczące spraw technicznych prosimy kierować na adres e-mail: pomoc@ode.pl. W przypadku pytań i trudności można również kontaktować się z Infolinią 801 220 555.

Czas trwania poszczególnych testów diagnostycznych wynosi 45 minut, natomiast dla uczniów z dysfunkcjami 60 minut.

Uczniowie, którzy nie będą mogli z różnych przyczyn przystąpić do testów w wyżej wymienionych terminach, mogą je rozwiązać do 10 czerwca.

Instrukcja zamawiania i przeprowadzania testów diagnostycznych

 

SUPERMEDIA Interactive